WYDRUKI WIELKOFORMATOWE

Wszystkie wydruki s? wykonywane na ploterze ekosolwentowym. Prace charakteryzuj? si? szybkim wysychaniem, dobrym wi?zaniem z pod?o?em, brakiem szkodliwego zapachu, odporno?ci? na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, niezmywalno?ci?. Pigmenty solwentowe umo?liwiaj? uzyskanie pe?nej palety barw i wysokiej do 1440 dpi rozdzielczo?ci.

 

 DRUKUJEMY NA:
 Mutoh ValueJet 1204
 
now? metod? - I2 (Intelligent
 Interweaving) - czyli druk fal?


Dost?pne rozdzielczo?ci
540 x 720 dpi
720 x 720 dpi
1440 x 720 dpi
1440 x 1440 dpi

 
 
 
   
 

Copyright ? Studio PLAN 2008

 

stat4u